Tuesday, January 19, 2010


Hallå där!
Om nån vill montera och visa bilder på ett bra sätt: Här en preliminär rekommendation från Brommas djupare delar av sin infrastruktur, som många av oss kanske inte känner till... OK, vi vet ju alla att Bromma och Södermalm är fokuspunkter i det elitistiska medielandskap som bestämmer agendan för Public Service, för de stora Drakarna och för politikens makthavare. Men mitt emellan dessa och med kanske djupare historiska traditioner före TV och internet finns trogna hantverkare i "träldalen" ;-) Här är en av dem, som gradvis övertar firman med riktigt rammakeri av sin mor - ännu den som drar i trådarna om jag fattat saken rätt... Om ett par dar, efter leverans, kan jag troligen rekommendera denna ram-makare. Beställning är i varje fall lagd och jag tror det blir bra.

No comments: