Tuesday, April 21, 2009

Click for larger pic!
Gatufoto i Vällingby. Kameran är stor, bilden kan bli "great" och vem vet ... den kan välta hela världen. Om fotografen fixar exponeringen! (Bilden tagen med en liten fick-modell, Canon G9).

1 comment:

Anonymous said...

vad jag letade efter, tack