Sunday, April 23, 2006Google som vindflöjelVisst är det kul med litet lek med loggan, som Google gör då och då. Visserligen har jag lärt mig av de stränga varumärkesexperterna att loggan är ett "noli me tangere"-objekt, höjt över låga lustar som lek och trams. Logotypen får ej förändras, ej heller förekomma i dåligt sällskap. Då skulle det mödosamma arbetet som nedlagts för att höja värdet på företagets "brand" kunna omintetgöras på nolltid.

Men tiderna förändras och nu ser man allt oftare hur det förekommer både de ena och de andra tilltagen med den egna logotypen. Det kanske har att göra med att vi har blivit så medialiserade, tränade och sensibla att vi numera kan uppfatta loggan som blott en bärare av de "corporate values" eller den "brand identity" som strategerna har avsett. Då blir det ju värdena bakom fasaden som är det viktiga, inte den formella bäraren av dessa värden, eller? Får man dra till med en liknelse med korset som religiös symbol? Det finns ingen "brand manager" som styr och ställer med föreskrifter om hur ett kors skall se ut. Det kan se ut litet hur som helst bara det finns en vertikal och en tvärarm. Så kanske Vatikanen och andra tunga instanser för länge sedan förstått det som numera verkar nästan ett mode inom reklamens värld.

Igår var det "Earth day" har jag förstått. Då skall man väl tänka på den stackars jorden och hur vi misshandlar den. Eller snarare hur vi misshandlar våra efterkommande genom att försämra deras levandsbetingelser med våra excesser av olika slag. Alltså leker Google med sin logga och antyder, som den goda makt som företaget vill vara, hur en lösning på jordens energiproblem kan se ut. Valspråket inom Google är ju : "Don´t be evil". Och då menas nog inte bara att man vill vara annorlunda än Microsoft... Som ett gott företag tycker alltså Google att solpaneler och vindsnurror får oss att känna oss litet godare och optimistiska inför framtidens energiförsörjening. Glad och god skall männskan vara och då smittar det av sig på det goda företaget... Don´t be evil!

Synd bara att sol och vindkraft knappast är lösningen på dagens och morgondagens energiproblem. Dessa energislag är för "utspädda" och kan inte jämföras med de enorma koncentrat, i tid och rum, av energi som fossila bränslen och kärnbränslen utgör. Om det blir någonting av fusionsforskningen, som nu passerat milstolpen att ITER faktiskt skall byggas, ja det får vi se först om många, långa år.

2 comments:

Anonymous said...

Flera varianter av Google-loggan finns här: http://www.google.com/holidaylogos.html

Skolfröken said...

ja och även på Skolfrökens blogg.